Gå til hoved-indhold

Komposition og circlesongs

På opdagelse

Circlesongs - er komposition på stedet.

Spontant sammensat musik, der består af melodier, harmonier og rytmer. “Sange” på "lydsprog" - af og til også med tekst. 

En åben cirkel for sangere på mange niveauer.  

Som deltager i en Circlesong er det muligt på alle niveauer at skabe musikalske “scapes” og kompositioner. 

Første gang, jeg selv oplevede en circle, følte jeg, at jeg landede på en musikalsk solskins-ø. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Som deltager kan man bidrage ved at være med til at “holde rummet” og blot synge med. Jeg differentierer, så evt. utrænede sangere synger enkle forsungne fraser, mens de mere trænede, dristige eller musikalsk bevidste kan være kreative og inspirerende drivende for de andre.

Det handler om at give og tage og om at være åben overfor impulser og den fælles musikalitet, der er tilstede i rummet.

Jeg skræddersyr forløb til små og store grupper. 

Det startede på Hawaii

De to verdensberømte jazzvokalister, improvisatorer og undervisere Bobby Mc Ferrin og Rhiannon har udviklet adskillige projekter og workshops i forbindelse med vokal improvisation de senere år og således opfundet begrebet “circlesongs”. 

Jeg har selv studeret hos Rhiannon og gennemgået hendes uddannelse “All The Way In”, hvor vi var sangere fra hele verden, der mødtes og arbejdede tæt sammen hver dag i en uge på hhv. Hawaii, i Portugal og i Dk. 

Vi fik opøvet en stærk diciplin  -  musikalsk udholdenhed -og en udvidet intuition omkring den musik, der kan opstå mellem mennesker. 

Den skal fanges ind, og man må skaffe sig adgang til den med sin lydhørhed.  

 

Det musikalske laboratorie

-at udforske en musisk væren

 

Circlesongs er en slags laboratorie.

Det en helt igennem inkluderende måde at lave musik på. OG det er ikke nødvendigt at have en dyb forståelse af musik som sådan -hver deltager kan nyde at lære uanset musikalske evner.

Circlesongs er rum for kor og improvisation rettet mod sangere, instrumentalister, skuespillere, dansere og alle andre, der ønsker at udvide deres musikalske dannelse og fodre kreativiteten og den musikalske frihed.

Du træner hele tiden den rytmiske præcition, melodiske sans, det kompositoriske  og arrangementsmæssige overblik. Gode skills, der kan overføres og anvendes til meget andet end at synge. 

Da deltagerne kommer fra vidt forskellige musikalske, vokale, kunstneriske, faglige og kulturelle baggrunde er det en fantastisk måde at udveksle ideer på.

Det er et rum til at udforske, genopfinde og udfordre vores musiske væren.

Hver gang jeg enten er facilitator eller selv deltager, bliver jeg mindet om de enorme kræfter, der er ved at synge som vækker nærvær, fællesskab, følelser og kreativitet samt min evigt dybe fascination og kærlighed til den menneskelige stemme og dens mysterier.