Skip to main content

CIRCLESONGS - Komposition på stedet

På opdagelse

Circlesongs – er komposition på stedet.

Spontant sammensat musik, der består af melodier, harmonier og rytmer. “Sange” på “lydsprog” – af og til også med tekst. 

En åben cirkel for sangere på mange niveauer.  

Som deltager i en Circlesong er det muligt på alle niveauer at skabe musikalske “scapes” og kompositioner. 

Første gang, jeg selv oplevede en circle, følte jeg, at jeg landede på en musikalsk solskins-ø. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Som deltager kan man bidrage ved at være med til at “holde rummet” og blot synge med. Jeg differentierer, så evt. utrænede sangere synger enkle forsungne fraser, mens de mere trænede, dristige eller musikalsk bevidste kan være kreative og inspirerende drivende for de andre.

Det handler om at give og tage og om at være åben overfor impulser og den fælles musikalitet, der er tilstede i rummet.

Jeg skræddersyr forløb til små og store grupper. 

Pris: Efter aftale